This application requires recent versions of Microsoft Internet Explorer or Mozilla Firefox SCB Miljöräkenskapsdata - analys och simulering
www.scb.se      pixel
huvudslut
Miljöräkenskaper                                              
 Introduktion
Vad är miljöräkenskaper?
 Urvalet av tidserier
 Indelningar
 Miljöräkenskapsdata
 Produktion
 Branschdata
 Slutlig användning
 Inhemsk
 Total
 Privat konsumtion
 Inhemsk
 Total
 Analyser
 Simuleringar
 Import och export
 Produktion/Användning
 Om programmet
Introduktion
Välkommen till Miljöräkenskapernas data- och analyssidor.

Här kan du ta fram data för utsläpp, energianvändning, nyckeltal och annat samt göra enklare simuleringar för utsläpp.

Under Introduktion kan du se vilka variabler som finns tillgängliga samt de klassificeringssystem och nivåer som används

Under Miljöräkenskapsdata finner du data och nyckeltal, dels fördelat på branscher och dels omräknat till olika delar i slutlig användning per produkt.

Under Simulering av utsläpp kan du använda ett par enkla simuleringsmodeller för att studera sambandet mellan efterfrågan i ekonomin, energianvändning och utsläpp av olika ämnen.

Under Om Programmet kan du hitta hjälp samt se vilka versioner som gäller för applikationen, texter och data

 Spela upp animerad instruktion 


 
Skärmstorlek